Pravidlá súťaže na INSTAGRAME

INFORMÁCIE

Organizátorom súťaže je DOBRÝ INTERIÉR s.r.o. so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „DOBRÝ INTERIÉR“), kontakt: info@dobryinterier.sk. Partnerom súťaže je NESIA trade s.r.o. (ďalej len „partner súťaže“)  so sídlom Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica, ktorá venovala predmet výhry.

Súťaž prebieha na instagramovom profile @dobryinterier v termíne od 6.12.2022 do 21.12.2022.

Predmetom výhry je sedačka COMO od NESIE, vo vínovej farbe bez rozkladu, s kovovými čiernymi nožičkami fyzicky odfotená na 1. a 2. fotke súťažného postu.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu 21.12.2022, ktorý získa sedačku COMO po splnení súťažných podmienok.

Súťaž na INSTAGRAME nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, riadená, alebo prepojená so  spoločnosťou INSTAGRAM a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

ZÚČASTNENÍ SÚŤAŽIACI

Súťažiacim je fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže na stránke INSTAGRAMU https://www.instagram.com/dobryinterier/   a v termíne, kedy prebieha súťaž odpovie v komentároch na súťažné otázky, alebo inak splní podmienky zapojenia sa do súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby organizátora a sprostredkovateľa súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Podmienkami sa rozumie: like/páči sa na súťažný post, v komentári označ toho s kým by si si na tejto sedačke chcel posedieť, uisti sa, že obaja sledujete náš profil @dobryinterier a profil našich partnerov @nesia_nabytok

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie, alebo zrušenie súťaže, alebo doplnenie jej pravidiel počas trvania súťaže na stránke INSTAGRAMU. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

Organizátor, ani partner súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

VYHLÁSENIE VÝHERCU

Výhra, ktorá je predmetom súťaže bude odovzdaná výhercovi, ktorý bol vylosovaný a splnil podmienky súťaže. Organizátor súťaže označí vyžrebovaného výhercu v stories a výherca sa následne ozve prostredníctvom správy na Instagrame, kde sa s organizátorom dohodnú na detailoch ohľadom odovzdania výhry.

Výhru si výherca prevezme osobne 9.1.2023 v showroome NESIE na Galvaniho 6 v Bratislave, ak sa s výhercom nedohodne inak.

Dopravu a vynášku sedačky na miesto určenia hradí výherca manipulačným poplatkom priamo v Nesii pri prevzatí výhry. Pri úhrade za dopravu a vynášku výherca garantuje, že nevzniknú komplikácie súvisiace s dodaním a teda bude možné dopravu zrealizovať. Dodatočné náklady vzniknuté s komplikáciami pri dodaní ktoré dodávateľ nemohol vopred predvídať bude znáša výherca.

V prípade, ak výherca  neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s partnerom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

Výherca nie je oprávnený žiadať namiesto výhry peňažné prostriedky.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi a partnerovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi a partnerovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. https://www.dobryinterier.sk/ochrana-osobnych-udajov

Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi a partnerovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu DOBRÝ INTERIÉR v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame v stories.


Prečítajte si viac o našich vybraných realizáciách.

Zoznam článkov

Rozhovor so Startitup: Zákulisie Dobrého Interiéru

Rozhovor so Startitup: Zákulisie Dobrého Interiéru

Chcete sa pozrieť do zákulisia Dobrého Interiéru? V najnovšom článku a rozhovore sa dozviete, ako vytvárame interiéry, ktoré spájajú štýl a funkčnosť, ale aj o naších procesoch a zaujímavostiach s ktorými sa stretávame pri našej práci.

Zobraziť celý článok


HRA FARIEB A SVETLA - Realizácia interiéru v škandinávskom štýle

HRA FARIEB A SVETLA - Realizácia interiéru v škandinávskom štýle

Trojizbový byt v novostavbe v historickom centre Trnavy dostal nový nádych vďaka nášmu architektonickému ateliéru DOBRÝ INTERIÉR. Celý návrh interiéru prepája škandinávsky štýl, ktorý majitelia zažili priamo v týchto krajinách a priniesli si ho so sebou domov.

Zobraziť celý článok


Rekonštrukcia panelového bytu v Petržalke

Rekonštrukcia panelového bytu v Petržalke

Bratislavská Petržalka je charakteristická panelovými bytovými domami, ktoré sú typické svojou limitujúcou dispozíciou. Inak tomu nebolo ani pri tomto byte, kde najväčšou výzvou bolo upraviť pôvodnú dispozíciu bez zásahu do nosných stien.

Zobraziť celý článok


Realizácia bytu v projekte Pri Mýte

Realizácia bytu v projekte Pri Mýte

Realizácia interiéru v projekte Rezidencie Pri Mýte so sebou priniesla viacero výziev. Penthouse s veľkorysou rozlohou bolo potrebné zariadiť funkčne, vkusne, nadčasovo a docieliť útulné bývanie pre mladú rodinu.

Zobraziť celý článok


Mach v hlavnej úlohe

Mach v hlavnej úlohe

Svieži, moderný a plný zelene. Taký je interiér 3-izbového bytu v projekte Rezidencie Pri Mýte.

Zobraziť celý článok


Pravidlá súťaže na INSTAGRAME

Pravidlá súťaže na INSTAGRAME

Zobraziť celý článok