Realizácia interiéru

Cena 110 - 135 €/m2 bez DPH

Platné od 1.Júla 2022

Zahŕňa:

  • celkový podrobný položkovaný rozpočet realizácie interiéru
  • nacenenie stavebných prác, všetkých externých dodávateľov a ostatných položiek
  • výber jednotlivých materiálov a nábytkov s klientom u dodávateľov a na predajniach
  • kompletná koordinácia jednotlivých profesií podľa dohodnutých termínov
  • autorský dozor nad kvalitou realizovaných prác v zmysle návrhu
  • zabezpečenie prístupu na byt dodávateľom pri doprave zariadenia interiéru
  • všetky potrebné výjazdy na stavbu a konzultácie s dodávateľmi
  • účasť na všetkých kontrolných dňoch - režijné výdavky architekta (PHM, ...)

* Upozornenie: podmienkou pre autorský dozor z našej strany sú naši majstri a stolári. V prípade, že sa klient rozhodne pre svojich, nezodpovedáme za kvalitu prevedených prác.

Dokončenie návrhu

V prípade záujmu Vám po dokončení návrhu interiéru vystavíme CP na autorský dozor nad realizáciou. Táto forma spolupráce sa Vám oplatí hlavne pri rozsiahlejších rekonštrukciách, naopak pri realizáciách s minimálnymi stavebnými prácami Vám radi pomôžeme formou jednorázových konzultácií podľa aktuálnej hodinovej sadzby.

Príprava rozpočtu

Po schválení CP začneme pracovať na podrobnom rozpočte formou zdieľanej tabuľky, do ktorej máte kedykoľvek prístup a kde múžete jednotlivé položky komentovať či schvaľovat Položky sa najskär nacenia nahrubo a priebežne sa aktualizujú podľa konkrétnych cenových ponúk od dodávateľov.

Ohláška / stav. povolenie

Už v tejto fáze v prípade rekonštrukcií vypracúvame podklady na ohlášku/stavebné povolenie tak, aby bolo v čase začatia prác všetko schválené. Ide o samostatnú položku nad rámec CP, súčasťou ktorej je aj pečiatka statika a statický posudok.

Návšteva showroomov

Spoločne navštívime jednotlivé showroomy a pomôžeme Vám vybrať a zladiť dekory podláh, dverí, obkladov, dlažieb a nábytkov tak, aby výsledok zodpovedal návrhu.

Obhliadka bytu/domu

Zorganizujeme stretnutie na byte/dome, ktorého sa zúčastní hlavný majster, stolár a ďalší potrební dodávatelia. Každý z nich si priestor obhliadne a zameria pre svoje potreby. Tiež sa upresní rozsah prác.

Začiatok stav. prác

Po sprístupnení bytu/domu sa začnú realizovať stavebné práce. Skoordinujeme všetky profesie tak, aby realizácia plynulo napredovala a dohliadneme na kvalitu realizovaných prác v zmysle návrhu.

Montáž nábytku

Keď sú stavebné práce hotové, interiér je pripravený na montáž nábytkov. K tomuto termínu doručíme do bytu/domu vstavané spotrebiče a ostatné položky potrebné pre montáž nábytkov.

Dokončovacie práce

Priebežne objednáme a doručíme na byt všetky ostatné nábytky a doplnky.

Odovzdanie interiéru

Po dokončení všetkých prác Vám odovzdáme realizovaný interiér na kľúč.


Realizácia interiéru

Časové rozpätia jednotlivých fáz realizácie závisia od aktuálnej vyťaženosti nášho ateliéru a rozsahu prác.
Podmienkou pre autorský dozor z našej strany je vypracovaný projekt interiéru a súhlas s Manuálom k realizácii interiéru by DOBRÝ INTERIÉR*.
*Manuál k realizácii zasielame na vyžiadanie spolu s cenovou ponukou na autorský dozor.*

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku