Mezonetový byt v Bratislave

Svojrázny minimalizmus